Основни членове

адв. Петър Митков Танаицов - председател
Адвокатска колегия - Враца
Враца 3000, ул.Лукашов №14, етаж 1, офис 4
+359879340452


адв. Гаврил Николов Павлов- заместник-председател
Адвокатска колегия - Враца
Мездра 3100, ул."Динко Петров" № 15
тел.: +359887689955


адв.Катя Цветанова Климентова - секретар

Адвокатска колегия - Враца

гр.Враца, ул."Стоян Кялъчев" № 18 ап.1

+359895472643


адв. Цветомила Димитрова Маринова

Адвокатска колегия - Враца
Враца, ул."Лукашов" № 10 офис 401

тел.: +359887824014


адв. Велислав Крумов Лъжев
Адвокатска колегия - Враца
Враца 3000
тел.: 092 621254; 0886373638


адв. Татяна Петрова Петрова
Адвокатска колегия - Враца
Враца 3000, ул."Иванка Ботева" № 26 офис 3
тел.: +359889440687


адв. Мария Костадинова Добрилова
Адвокатска колегия - Враца
гр.Враца ул."Лукашов" № 14 ет.1 офис 11
+359 878173051Резервни членове

адв.Мая Цветанова Митева - резервен член
Адвокатска колегия - Враца
Враца,
+359 888899775