Членове

адв.Ефросина Тодорова Григорова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 887981174


адв. Мария Атанасова Дакева - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359878475647


адв. Милен Методиев Сибинов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887097951