Членове

адв. Красимир Крумов Колев - Председател
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887466037


адв. Румен Кръстев Николов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887544005


адв.Ефросина Тодорова Григорова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 887981174


адв. Мария Атанасова Дакева - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359878475647


адв. Милен Методиев Сибинов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887097951