Членове

адв. Петър Митков Танаицов - Председател
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 879340453


адв. Катя Цветанова Климентова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
0895472643


адв. Мария Петрова Генова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 889160646


адв. Виктория Данчева Данкова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 888751694


адв. Илия Харалампиев Латов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 879458810