Членове

адв. Мариана Антимова Досова - Председател
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359889903367


адв. Милен Методиев Сибинов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887097951


адв. Ефросина Тодорова Григорова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359887981174

адв. Гергана Руменова Петрова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359878763079


адв. Милена Николаева Миковска - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359888408021