Членове

адв Мариана Антимова Досова - Председател
Адвокатска колегия - Враца
+359 889903367


адв Ивац Валентинов Митов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 887229221


адв. Елица Юлиянова Орманова - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 886062923


адв. Милен Методиев Сибинов
Адвокатска колегия - Враца
гр.Козлодуй
+359 887097951


адв. Данаил Алипиев Николов
Адвокатска колегия - Враца
0889322961


адв. Татяна Петрова Петрова
Адвокатска колегия - Враца
0889440687


адв. Мария Атанасова Дакева
Адвокатска колегия - Враца
гр.Враца
0878475647