Членове

адв Мариана Антимова Досова - Председател
Адвокатска колегия - Враца
+359 889903367


адв Ивац Валентинов Митов - член
Адвокатска колегия - Враца
Враца
+359 887229221


адв. Мария Петрова Генова
Адвокатска колегия - Враца
гр.Враца
+359 889160646


адв. Галя Петрова Захариева
Адвокатска колегия - Враца

+359879051050


адв. Петя Петкова Стефанова
Адвокатска колегия - Враца
+359898731121


адв. Албена Стефчова Коцанкова
Адвокатска колегия - Враца
гр.Враца
+359883484444