Враца 3000
ул."Стоян Кялъчев" № 18, ет.1, ап.2


092 623325
0879 340451
0876 568667
092 623325
akvraca@abv.bg
техн.сътрудник Галина Райнова;
оперативен счетоводител Петя Младенова