Враца 3000
ул."Стоян Кялъчев" № 18, ет.1, ап.2


092 623325
0879 340451
092 623325
akvraca@abv.bg


техн.сътрудник Галина Райнова;
оперативен счетоводител Петя Младенова

0879 34 04 53 - Петър Танаицов - Председател

0879 81 59 72 - Катя Климентова - Секретар