Враца 3000
ул."Стоян Кялъчев" № 18, ет.1, ап.2


092 623325
0879 340451
092 623325
akvraca@abv.bg


техн.сътрудник Галина Райнова - 0887 444 263;
оперативен счетоводител Петя Младенова - 0876 177 182

0895 472 643 - Катя Климентова - Председател

0889 160 646 - Мария Генова - Секретар