Vratsa 3000, Bulgaria


+359 092 623325
+359 879 340451
+359 876 568667
+359 092 623325
akvraca@abv.bg
техн.сътрудник Галина Райнова;
оперативен счетоводител Петя Младенова